AUTO ZŁOM GIŻYCKO

Oferta, którą do Państwa kierujemy przedstawia się następująco :

  • skup pojazdów do kasacji ,
  • wydawanie zaświadczeń o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu ( niezbędne przy wyrejestrowaniu )
  • BEZPŁATNY transport pojazdu z miejsca postoju do naszej stacji demontażu (do 50 km),
  • sprzedaż części używanych,
  • skup samochodów używanych,
  • skup samochodów powypadkowych.

Jednym z przejawów naszego zaangażowania w ochronę środowiska jest skup i złomowanie pojazdów mechanicznych przeznaczonych następnie do recyklingu, jako sposobu na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.

We współpracy z innymi firmami zajmującymi się demontowaniem, złomowaniem i przetwarzaniem pojazdów optymalizujemy procedury demontażu, aby minimalizować ilość substancji szkodliwych.